free html templates

Phí giao dịch rẻ nhất

Chỉ từ 23,600đ khi mở và đóng một hợp đồng phái sinh.

Tỷ lệ cọc giao dịch trong ngày chỉ từ 5%

VND  8,200

Phí giao dịch


Phí giao dịch khi khách hàng mở mua và mở bán hợp đồng phái sinh.
0.045

Phí đóng trong ngày


Phí hợp tác tính trên phần 18% đặt cọc cho một hợp đồng phái sinh, tương đương 7,200đ một hợp đồng mởVND 0

Thuế trên giao dịch


Cấu trúc hợp tác với Encapital để đầu tư phái sinh giúp khách hàng có thể tiết kiệm được thuế phát sinh theo giao dịch. Khách hàng chỉ phải trả 5% thuế khi có lãi và trong trường hợp lỗ được khấu trừ. 

Tỷ lệ cọc tối ưu nhất thị trường

Tỷ lệ cọc trong ngày chỉ 5%

% 5

Tỷ lệ cọc qua ngày


Entrade yêu cầu tỷ lệ hợp tác cao hơn trên một hợp đồng khi bạn cầm trạng thái qua đêm. Bạn phải bổ sung đủ tỷ lệ trước khi vào phiên ATC. VND 10K

Phí quản lý qua ngày


Phí quản lý trạng thái khi bạn cầm qua đêm. Tính trên mỗi hợp đồng mở. Ví dụ bạn có trạng thái mở 2 hợp đồng, thì phí sẽ là 20,000VNĐ% 0.045

Phí hợp tác qua ngày


Phí hợp tác được tính bằng tiền cọc 18% nhân với tỷ lệ phí. Với mỗi hợp đồng mở, tương đương với khoảng 7,200đ một hợp đồng. Tỷ lệ biến động tuỳ theo chỉ số VN30. 


Khách hàng có thể cầm trạng thái hợp đồng qua đêm

Tỷ lệ cọc trong ngày chỉ 5%