Phí giao dịch rẻ nhất

Chỉ từ 25,520đ khi mở và đóng một hợp đồng phái sinh.

MỞ TÀI KHOẢN entrade Imgs

5 %

Tỉ lệ cọc

Cấu trúc hợp tác với Encapital để đầu tư phái sinh giúp khách hàng có thể tận dụng đòn bẩy một cách tốt nhất, lên tới 20 lần số vốn hiện có. Với giá hợp đồng VN30F1M là 1000 điểm, tỷ lệ cọc trong ngày 5% chỉ tương đương 5 triệu đồng trên mỗi hợp đồng.

0.038 %

Phí đóng trong ngày

Phí hợp tác tính trên phần 24% đặt cọc cho một hợp đồng phái sinh, tương đương 9,120đ một hợp đồng mở

8,200 VNĐ

Phí giao dịch

Phí giao dịch khi khách hàng mở mua và mở bán hợp đồng phái sinh.

0% Thuế trên giá trị giao dịch

Cấu trúc hợp tác với Encapital để đầu tư phái sinh giúp khách hàng có thể tiết kiệm được thuế phát sinh theo giao dịch. Khách hàng chỉ phải trả 5% thuế khi có lãi và trong trường hợp lỗ được khấu trừ.

MỞ TÀI KHOẢN

5 %

Tỷ lệ cọc qua ngày

Entrade yêu cầu tỷ lệ hợp tác đảm bảo 5% trên một hợp đồng khi bạn muốn giữ trạng thái qua đêm. Bạn phải bổ sung đủ tỷ lệ lúc 14h25, trước khi bước vào phiên ATC.

0.038 %

Phí hợp tác qua ngày

Phí hợp tác được tính bằng tiền cọc 24% nhân với tỷ lệ phí. Với mỗi hợp đồng mở, tương đương với khoảng 9,120đ một hợp đồng. Tỷ lệ biến động tuỳ theo giá hợp đồng VN30F1M.

5,500 VNĐ

Phí quản lý qua ngày

Phí quản lý trạng thái khi bạn cầm qua đêm. Tính trên mỗi hợp đồng mở. Ví dụ bạn có trạng thái mở 2 hợp đồng, thì phí sẽ là 11,000VNĐ

Miễn phí quản lý tài sản

Cấu trúc hợp tác với Encapital để đầu tư phái sinh giúp khách hàng tiết kiệm được phí quản lý tài sản do VSD thu tối thiểu 400.000đ và tối đa 2.000.000đ mỗi tháng. Khách hàng giao dịch tại Entrade không phải trả mức phí này.

MỞ TÀI KHOẢN