MỜI BẠN NGAY, QUÀ LIỀN TAY

Khi người bạn giới thiệu mở tài khoản tại Entrade thành công thì mỗi người nhận được 50,000VND để trừ dần vào phí giao dịch tại Entrade. Số lần giới thiệu không giới hạn.

MỞ TÀI KHOẢN entrade Imgs

hướng dẫn tham gia chương trình
Giới thiệu bạn bè

Người giới thiệu

1

Vào mục GIỚI THIỆU BẠN BÈ trên Menu tại màn hình giao dịch của ENTRADE để xem thông tin chi tiết.

giao-dich-entrade
2

Copy và Gửi cho bạn bè đường dẫn trang web Đăng ký mở tài khoản hoặc Mã giới thiệu của bạn.

giao-dich-entrade

Người được giới thiệu

1

Mở đường dẫn trang web Đăng ký mở tài khoản do người giới thiệu gửi.

giao-dich-entrade
2

Hoặc vào mục Đăng ký trên trang web của Entrade.com.vn, nhập Mã giới thiệu sau khi điền thông tin cá nhân.

giao-dich-entrade