best free html templates

Giới thiệu bạn để được 100,000VND

Khi người bạn giới thiệu mở tài khoản tại Entrade thành công thì mỗi người nhận được 50,000VND.
Số lần giới thiệu không giới hạn.  

1

Bạn đã có tài khoản Entrade chưa?

Để giới thiệu được bạn cần Đăng nhập vào tài khoản Entrade của mình. Sau đó, bạn chọn Menu và ấn vào Giới thiệu bạn bè để xem thông tin tài khoản giới thiệu và copy đường dẫn giới thiệu của bạn. 

2

Gửi đường dẫn cho bạn mình

Gửi cho bạn mình đường dẫn được cung cấp để đăng ký mở tài khoản mới tại Entrade. Họ cũng có thể điền mã giới thiệu của bạn gồm 10 chữ số khi đăng ký tại đây.

3

Mở tài khoản và nhận tiền

Bạn và người bạn giới thiệu sẽ nhận được mỗi người 50,000 VNĐ trong tài khoản sử dụng để trừ dần vào phí giao dịch tại Entrade. Số tiền thưởng từ giới thiệu sẽ không được rút ra hoặc tính vào sức mua khi mua, bán hợp đồng phái sinh. 

Còn chờ gì nữa

Đăng nhập và giới thiệu thôi