free portfolio site templates

Giới thiệu bạn để được 100,000VND

Khi người bạn giới thiệu đăng ký hợp tác với Entrade thành công thì mỗi người nhận được 50,000VND vào tài khoản để trừ dần vào Phí giao dịch tại Entrade. Số lần giới thiệu là không giới hạn.  

1

Bạn đã có tài khoản Entrade chưa?

Để giới thiệu được bạn cần Đăng nhập vào tài khoản Entrade của mình. Sau đó, bạn chọn Menu và ấn vào Giới thiệu bạn bè để xem thông tin tài khoản giới thiệu và copy đường dẫn giới thiệu của bạn. 

2

Gửi đường dẫn cho bạn mình

Bạn sử dụng đường dẫn được cung cấp bởi Entrade gửi cho bạn mình để click vào mở tài khoản của Entrade.

3

Mở tài khoản và nhận tiền

Ngay khi người bạn giới thiệu đăng ký hợp tác với Entrade, tài khoản của bạn và người bạn giới thiệu sẽ nhận được mỗi người 50,000 VNĐ. Số tiền thưởng từ việc giới thiệu được trừ dần vào Phí giao dịch tại Entrade và sẽ không được rút ra hoặc tính vào sức mua khi mua, bán hợp đồng phái sinh. 

Còn chờ gì nữa

Đăng nhập và giới thiệu thôi