việc tìm người

Tại ENCAPITAL, chúng tôi tìm kiếm những siêu anh hùng, có khả năng thay đổi tương lai ngành tài chính Việt Nam.

entrade Imgs

THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI

ENCAPITAL tự hào là một đội ngũ trẻ, năng động và tràn đầy nhiệt huyết, chúng tôi đang cùng nhau cháy hết mình trên con đường chinh phục đỉnh cao công nghệ.

anh-bot-entrade

Hung Hoang

CTO

anh-bot-entrade

Quynh Pham

Product Manager

anh-bot-entrade

Cuu Tran

Senior Developer

CHÚNG TÔI ĐANG TÌM KIẾM

Cánh cửa của ENCAPITAL luôn rộng mở để chào đón bạn, trao cho bạn cơ hội để khám phá bản thân và cùng nhau xây dựng tương lai. Chúng tôi đang tìm kiếm, đầu tư và phát triển những tài năng trẻ, những người muốn thực hiện hóa những ý tưởng của mình một cách hiệu quả trong một môi trường làm việc sáng tạo, cởi mở, thoải mái và có tính dân chủ cao.

Ứng viên cần có những tiêu chuẩn sau:

 • Tìm hiểu nhu cầu từ Khách hàng, Kinh Doanh và Marketing để thiết kế các tính năng của sản phẩm.
 • Phân tích yêu cầu, sắp xếp mức độ ưu tiên, đánh giá, đưa đề xuất giải pháp và phương thức triển khai sản phẩm
 • Phối hợp với team để phát triển và nghiệm thu sản phẩm hệ thống. Viết tài liệu nghiệp vụ, phân tích yêu cầu, hướng dẫn sử dụng, giới thiệu sản phẩm.Đánh giá hiệu quả các tính năng của sản phẩm thông qua các chỉ số cụ thể. Đo lường trải nghiệm khách hàng về sản phẩm và đưa ra đề xuất cải tiến.
 • Đánh giá hiệu quả các tính năng của sản phẩm thông qua các chỉ số cụ thể. Đo lường trải nghiệm khách hàng về sản phẩm và đưa ra đề xuất cải tiến.
 • Thực hiện các công việc do cấp trên giao

Up to 2000 USD

Good candidate for Junior Back End Developer position should have the following qualifications:

 • At least 1-year experience in React, React Native
 • Highly skilled in Javascript and modern JS libraries (React, Redux) that require significant origination around state management
 • Has a decent eye for user experience, user interaction and what looks good on screen
 • Strong knowledge in Computer Science, Have a strong ambition in software programming
 • Know about API (Restful API....)
 • Know about websocket, protobuf, messaging is a plus
 • Knowledge of Git and best practices for merging, branching, and pull requests (used to Github or Gitlab)
 • Experience in Agile Environment is a plus

Up to 2000 USD

Good candidate for Junior Back End Developer position should have the following qualifications:

 • At least 1 year experiences in Java or Go
 • Strong knowledge in Computer Science, Have a strong ambition in software programming
 • Knowledge of Git and best practices for merging, branching, and pull requests (used to Github or Gitlab)
 • Know about API and used to build API (Restful API....)
 • Know about websocket, protobuf, messaging is a plus
 • Know React is a plus
 • Experience in Agile Environment is a plus

Up to 2000 USD

Good candidate for UI UX Designer position should have the following qualifications:

 • At least 3 year experiences of UX / UI design experience, interactive / visual design
 • Ability to connect business needs with innovative and innovative designs
 • Design skills that focus on a good user experience
 • Proficiency with System Design, Flat Design and Material Design
 • Fluency in HTML5 / CSS3, JavaScript. Proficiency in Less, Sass, Bootstrap is advantage
 • Good knowledge and proficiency in Sketch 3+, InVision, Flinto / Principle, UXPin, Photoshop, Illustrator
 • Dynamic and intuitive design skills, print design are advantages
 • Experience in Agile Environment is a plus

Up to 2000 USD

Good candidate forBPM BUSINESS ANALYST position should have the following qualifications:

 • University degree in Finance, IT or related subjects.
 • Minimum 1 year business analysis experience
 • BPMN experience and knowledge on the operation of trading business, BPM platform is an advantage.
 • Familiar with Agile methodology
 • Fluency in HTML5 / CSS3, JavaScript. Proficiency in Less, Sass, Bootstrap is advantage
 • Good knowledge and proficiency in Sketch 3+, InVision, Flinto / Principle, UXPin, Photoshop, Illustrator
 • Dynamic and intuitive design skills, print design are advantages
 • Experience in Agile Environment is a plus

Up to 2000 USD

Good candidate for Junior Back End Developer position should have the following qualifications:

 • At least 1 year of experience working in Java or Go. Willingness to learn new programming languages is required (including, but not limited to: Java, Go, Python, JS, Rust, …)
 • Strong foundation in Computer Science and ambition to advance in the field of software engineering
 • Basic knowledge of version control system, especially git, is required: push/pull, branching, pull requests, merge, resolve conflicts, … Working knowledge of GitHub / Gitlab
 • Basic understanding of API (especially Restful APIs) and experience building APIs is required
 • Understanding and working experience with SQL databases is required. Knowledge and experience working with NoSQL database (such as MongoDB, ElasticSearch, etc.) or Message Queues (such as Kafka) is a plus.
 • Knowledge or experience working with WebSocket, asynchronous messaging, protobuf is a plus
 • Experience working with multithread and concurrent systems is a plus
 • Knowledge of JS and other Front-end frameworks / libraries such as React / Vue / Flutter is a plus
 • Knowledge of Docker and Kubernetes is a plus
 • Experience working in an Agile Environment is a plus

Up to 2000 USD