free site design templates
Happy team

Tối ưu lợi nhuận bằng đòn bảy lên đến 20 lần

Trung bình các công ty chứng khoán yêu cầu bạn phải nộp cọc để giao dịch phái sinh là 18% với mỗi hợp đồng. Khi hợp tác với chúng tôi, bạn chỉ cần phải có cọc là 5% trên mỗi hợp đồng.

Tỷ lệ hợp tác cao

Công nghệ giao dịch hiện đại cùng với hợp đồng hợp tác đầu tư giúp chúng tôi có thể cung cấp tỷ lệ hợp tác đầu tư cao giúp bạn có thể tối ưu lợi nhuận của mỗi lần giao dịch.  

Không mất thuế thu nhập

Công ty cổ phần Công Nghệ Tài Chính Encapital là đơn vị được đăng ký với Sở Kế Hoạch đầu tư Hà Nội, cũng là đơn vị chủ quản của nền tảng Entrade. Khi hợp tác đầu tư với Encapital thì các bạn sẽ chỉ phải nộp thuế trên những giao dịch có lãi chứ không phải nộp thuế trên tất cả các giao dịch như các nhà đầu tư cá nhân khác. Việc này giúp tiết kiệm đến 12,000 VNĐ trên mỗi hợp đồng phái sinh giao dịch.

0.045

Phí đóng trong ngày


Phí đóng trong ngày tính trên phần tiền chúng tôi hợp tác đầu tư cùng các bạn. 

VND 10K

Phí quản lý tài sản


Chúng tôi thu phí quản lý tài sản mỗi hợp đồng mở mà bạn cầm qua đêm.

% 0.045

Phí qua ngày


Phí qua ngày tính trên phần tiền chúng tôi hợp tác đầu tư cùng các bạn.