bootstrap template

Phân tích kết quả giao dịch

Kết quả giao dịch của bạn được phân tích và sử dụng trí tuệ nhân tạo để đưa ra những lời khuyên giao dịch tốt nhất.

Dự kiến lãi lỗ

Phân tích giao dịch nhiều ngày giúp hệ thống đánh giá thông mình được dự kiến kết quả của chiến thuật của bạn, từ đó đưa ra lời khuyên giao dịch.

Dễ dàng sử dụng

Báo cáo trực quan và có thể theo dõi một cách dễ dàng để biết các giao dịch hàng ngày.

Mobirise

Biểu đồ lãi lỗ hàng ngày

Biểu đồ lãi lỗ cho biết kết quả lãi lỗ hàng ngày của các giao dịch bạn thực hiện. Trực quan và dễ dàng rút kinh nghiệm. 

Lịch sử các lần giao dịch

Lịch sử các lần giao dịch được hiển thị theo từng lần và từng ngày. Giúp bạn theo dõi được quá trình giao dịch dễ dàng. 

Còn chờ gì nữa

THỬ NGAY THÔI