website templates

Giao dịch tự động với Entrade

Chúng tôi cung cấp hệ thống quản trị rủi ro tối tân để đảm bảo các giao dịch của bạn luôn trong giới hạn rủi ro mà bạn đặt ra.

1

Chọn mức cắt lỗ

Khi mở tài khoản, bạn được hỏi chọn mức cắt lỗ tự động để đảm bảo quản trị rủi ro với môi trường biến động liên tục của thị trường chứng khoán.

2

Theo dõi thời gian thực

Khi đã chọn mức cắt lỗ. hệ thống sẽ thực hiện theo dõi tất cả các deal giao dịch của bạn để đảm bảo không bao giờ vượt quá mức cắt lỗ.

3

Xử lý rủi ro

Trong trường hợp rủi ro xảy ra và deal giao dịch của bạn chạm mức chốt lời hoặc cắt lỗ, hệ thống sẽ tự động thực hiện để đảm bảo tối ưu lợi ích của bạn.

Còn chờ gì nữa

THỬ NGAY THÔI